Vienur – galima, kitur – draudžiama

ar visose sodų bendrijų teritorijose galima tai daryti. Klausė, kaip yra, jeigu bendrija – miesto ribose ir ne, kokia yra tvarka ir kokie teisiniai dokumentai ją reglamentuoja.

Vienas iš tokių dokumentų, anot atsakymą pateikusių Aplinkos ministerijos specialistų, yra Aplinkos oro apsaugos įstatymas. Dėmesį reikėtų atkreipti į jo 20 straipsnį, kurio 3-ioje dalyje sakoma, kad draudžiama deginti nenupjautus, nesugrėbtus ar kitaip nesurinktus augalus ar jų dalis, išskyrus atvejus, numatytus Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo nustatyta tvarka patvirtintuose gamtotvarkos planuose.

Surinktų augalų ar jų dalių (išskyrus surinktus vykdant miškų ūkio veiklą) deginimui lauko sąlygomis taikomi aplinkos ministro 2016 m. liepos 14 d. įsakymu „Dėl Aplinkos apsaugos reikalavimų deginant sausą žolę, nendres, šiaudus bei laukininkystės ir daržininkystės atliekas patvirtinimo“ nustatyti reikalavimai.

„Pagal jų 5 punktą draudžiama surinktus (sugrėbtus) augalus, jų dalis ar krūvas deginti miške, aukštapelkėse, durpingose vietose ar vietovėse, esančiose arčiau kaip 50 metrų nuo miško, aukštapelkės ar durpingos vietos, taip pat miestuose ir miesteliuose (išskyrus laužų kūrenimą tam nustatytose vietose)“, – teigiama ministerijos atsakyme.

Daugiau skaitykite: http://valstietis.lt/naujienos/patarimai/vienur-galima-kitur-draudziama/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *